Radiologia

Radiologia w naszym gabinecie

Wykonujemy zdjęcia RTG

  • Zębowe – punktowe zdjęcia pojedynczych zębów
  • Pantomograficzne – do oceny całego uzębienia
  • Cefalometryczne – wykorzystywanych do analiz profilu w planowaniu leczenia ortodontycznego
  • Tomografia stożkowa CBCT – służących do szczegółowej trójwymarowej oceny zębów oraz kości przed leczeniem implantologicznym, chirurgicznym, endodontycznym oraz ortodontycznym.

W naszym gabinecie wykorzystujemy urządzenie Acteon X-MIND TRIUM

  • X-MIND TRIUM to urządzenie radiologiczne, które służy do wykonywania zdjęć stomatologicznych. Tomografia CBCT umożliwia wykonanie zdjęć tomograficznych w wymiarze 3D i jest najmniej obciążającym a zarazem najdokładniejszym badaniem w stomatologii. Głównie przeznaczone do planowania leczenia oraz obserwacji pozabiegowych. X-MIND TRIUM bardzo dokładnie wyświetla obrazy anatomii pacjenta w formacie 3D na jednym skanie.

  • X-MIND TRIUM umożliwia ocenę gęstości kości i rozmieszczenia struktur anatomicznych, co jest niezbędne podczas planowania zabiegów implantologicznych. Oprócz tego obrazowanie 3D umożliwia zaplanowanie implantów o kształcie i rozmiarze odpowiednim dla morfologii pacjenta.

  • X-MIND TRIUM to kluczowe narzędzie do planowania leczenia oraz monitoringu pozabiegowego. Zabiegi z wykorzystaniem tego innowacyjnego urządzenia stają się mniej traumatyczne, mniej stresujące, a przede wszystkim bezpieczniejsze, gdyż na podstawie planowania leczenia lekarz może przewidzieć całą procedurę leczenia i zapobiec ewentualnym komplikacjom. X-MIND TRIUM to przede wszystkim szybsza oraz bezpieczniejsza diagnostyka, dokładność w planowaniu leczenia oraz krótsze leczenie.

Zastosowanie X-MIND TRIUM podczas zabiegu pozwala na:

  • Bardziej precyzyjne zaplanowanie leczenia,

  • Dokładną analizę gęstości kości, co zapewni lepszą integrację implantu z kością,

  • Dzięki raportom implantologicznym generowanym przez oprogramowanie X-MIND TRIUM, lekarz krok po krok przedstawia pacjentowi całą procedurę leczenia, dzięki temu już na etapie planowania lekarz ma szansę wyeliminować wszelkie zagrożenia związane z wprowadzeniem implantu.

Mniejsza dawka promieniowania

Trójwymiarowy obraz budowy kości pozwala na skuteczniejsze, dokładniejsze zaplanowanie leczenia. X-MIND TRIUM oferuje szeroki wybór pól obrazowania, dzięki czemu narażenie pacjenta na promieniowanie jest minimalne.

Zamknij Menu